obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Doporučující tabulka pro stanovení výše výživného

Od května 2010 mají soudy v ČR k dispozici tabulku pro stanovení výše výživného. Doporučující tabulka vypracovaná expertní skupinou Ministerstva spravedlnosti ČR má orientační charakter, konečné rozhodnutí o výši výživného je vždy v pravomoci příslušného soudu.

 

 

Tabulka: Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

 

 

Kategorie

 

Věk dítěte[1]

 

 

Procentuální rozmezí[2]

 

1.

 

0 – 5 let

 

 

11 – 15 %

 

2.

 

6 – 9 let

 

 

13 – 17 %

 

3.

 

10 – 14 let

 

 

15 – 19 %

 

4.

 

15 – 17 let

 

 

16 – 22 %

 

5.

 

18 a více let

 

 

19 – 25 %

 

 
Materiál s tabulkou rozeslaný soudům lze stáhnout zde
 
 


[1] Určení věkových kategorií vychází z analýzy ČSÚ .

[2] Pro vyměření výživného z měsíčního čistého příjmu povinného rodiče. Čistým příjmem se rozumí příjem upravený o odpočty odvodů na zálohy daně z příjmu a odvodů na platby sociálního zabezpečení, zpravidla zjišťovaný jako průměr za posledních 6 – 12 měsíců.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová