obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k interpretaci právní úpravy kvalifikačního předpokladu vysokoškolského právnického vzdělání pro přístup k právnickým profesím

bližší informace naleznete zde