obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Základní informace


Tato stránka obsahuje úřední překlady některých rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Soud“), přičemž systematicky jsou zde zveřejňovány překlady rozsudků Soudu týkajících se České republiky, a některých rozhodnutí o přijatelnosti stížností.

Překlady rozsudků a rozhodnutí byly pořízeny Ministerstvem spravedlnosti z anglického nebo francouzského znění, zpravidla publikovaného v informačním systému HUDOC na internetových stránkách Soudu. Překlady nepředstavují autentická znění rozsudků a rozhodnutí Soudu. Ministerstvo spravedlnosti neodpovídá za přesnost pořízeného překladu ve vztahu k autentickým zněním rozsudků a rozhodnutí Soudu.

Tyto rozsudky a rozhodnutí, jakož i česky sepsané anotace řady dalších rozsudků a rozhodnutí vydaných jak proti České republice, tak proti třetím státům jsou rovněž k dispozici v Databázi vybraných rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová