obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vězeňská služba v žádném případě neuzavírá svůj archiv

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti článku v dnešním čísle deníku Právo s názvem „Vězeňská služba uzavřela archivy z totality“, který přináší  nepřesné a zkreslující informace týkající se archivu Vězeňské služby ČR. „Ministerstvo spravedlnosti ani Vězeňská služba ČR v žádném případě archiv neuzavírají. I nadále jsou poskytovány informace z těchto archiválií, a naopak budeme iniciovat jejich odtajnění,“ uvedl ministr spravedlnosti.

 

V archivu Vězeňské služby ČR jsou uloženy dva druhy materiálů. Většinu tvoří materiály bývalého Sboru nápravné výchovy ČSR a Vězeňské služby ČR, které v minulosti byly a nadále zůstávají přístupné.

 

Druhou, menšinovou část archivu, tvoří materiály vzniklé z činnosti bývalého odboru vnitřní ochrany Správy Sboru nápravné výchovy ČSR, které jsou v takzvaném režimu utajení „vyhrazené“. Do režimu „vyhrazené“ přešly tyto archiválie v roce 1998 nařízením vlády, a to z mnohem přísnějších režimů utajení „tajné“ a „přísně tajné“, které byly nastaveny v dobách minulých.

 

Tyto materiály byly a nadále jsou poskytovány oprávněným žadatelům, které stanovuje interní norma Vězeňské služby ČR, platná od roku 2004, která vychází z platné úpravy zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. Tato norma stanovuje, za jakých podmínek mohou být poskytovány materiály v režimu „vyhrazené“. Taxativně vyjmenovává oprávněné osoby, kterým je na základě jejich písemné žádosti udělen souhlas generálního ředitele Vězeňské služby ČR pro přístup k těmto archiváliím. Vězeňská služba ČR pouze v rámci pravidelných aktualizací vnitřních norem upravila kompetence v rozhodovacím procesu vyřizování žádostí těchto oprávněných osob; tato agenda přešla na jiného vedoucího pracovníka.

 

V žádném případě tedy nedochází ke zpřísnění režimu u archiválií Vězeňské služby ČR, naopak režim utajení byl uvolněn již v roce 1998. Okruh osob, které o oprávnění mohou žádat zůstává i nadále stejný.

 

Vězeňská služba ČR do budoucna počítá s naprostým odtajněním těchto materiálů. Nicméně tento postup závisí na výsledcích jednání s tzv. Bezpečnostním archivem, Národním archivem a případně dalšími bezpečnostními složkami státu. Byl  již vydán pokyn generálním ředitelem Vězeňská služba ČR, aby byla tato jednání zahájena v nejbližší době.

 

 28. 11. 2006

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová