obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Protikorupční linka ministerstva spravedlnosti

Vážení návštěvníci www.justice.cz,

Vaše podezření z korupčního jednání v justici můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů:

e-mail korupce@msp.justice.cz   
telefon 221 997 595     

Pozor: Na této e-mailové adrese lze oznamovat pouze případná podezření na korupci zaměstnanců resortu Ministerstva spravedlnosti. Ostatní podání, která se netýkají korupce, zasílejte na oficiální adresu Ministerstva spravedlnosti posta@msp.justice.cz, jinak by na tato podání nemohl být brán zřetel.

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás.  

Rezortní protikorupční program naleznete v tomto odkazu. 

Seznam poradců a poradních orgánů resortu spravedlnosti a jeho přílohy k 15. 8. 2017 najdete zde.

Příloha 1 - Vědecká rada Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Příloha 2 - Poradní sbor pro výchovu právních čekatelů Krajského státního zastupitelství v Praze

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D