obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

22.8.2014

Občanský zákoník musí být lidem srozumitelný

Předseda senátu Nejvyššího soudu ČR JUDr. Ljubomír Drápal je přesvědčen, že novela občanského zákoníku je nezbytná. I proto přijal nabídku členství v expertní komisi, která má pomoci ministerstvu doladit stávající právní úpravu s ohledem na požadavky praxe.

22.8.2014

Skupina soudců z Jižní Koreje navštívila Justiční areál Na Míčánkách v Praze

Skupina jihokorejských soudců navštívila v rámci studijní cesty po Evropě Justiční areál Na Mičánkách v Praze. Po prohlídce moderních prostor využívaných pěti obvodními soudy delegace zhlédla také civilní soudní jednání konané u Obvodního soudu pro Prahu 6. Poté diskutovala se soudcem Mgr. Erikem Ambrusem o postavení a praktických aspektech práce soudce v ČR či o postupech v civilních soudních řízeních. Korejští soudci se rovněž zajímali o projekt elektronizace justice.

21.8.2014

Je ve veřejném zájmu udělat změny co nejdříve

Soudkyně tribunálu Soudního dvora Evropské unie prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. momentálně zasedá ve čtyřčlenné expertní komisi, která pomáhá ministerstvu s přípravou novely občanského zákoníku. Její názor na podobu a rozsah novelizace jsme zjišťovali v přestávce mezi intenzivními jednáními, která probíhala minulý týden v prostorách Zotavovny Přední Labská.

20.8.2014

Ministerstvo spravedlnosti uveřejňuje pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku

V reakci na mimořádný zájem odborné veřejnosti se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo uveřejnit pracovní verzi připravovaného návrh změn občanského zákoníku. Konkrétně nyní první část, kterou již ministerstvo prokonzultovalo s expertní komisí a v pondělí zaslalo k oponentuře prof. Karlu Eliášovi.

20.8.2014

Náměstek ministryně spravedlnosti Vladimír Zimmel navštívil věznice Brno, Rapotice a Mírov

Nový náměstek ministryně spravedlnosti pro trestní politiku Vladimír Zimmel, který minulý týden nastoupil do úřadu, se v pondělí v rámci své první pracovní cesty blíže seznámil s problematikou vězeňství. Prohlédl si Vazební věznici a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno a věznice Mírov a Rapotice. Náměstka doprovázel generální ředitel Vězeňské služby ČR Pavel Ondrášek, vrchní ředitel jeho kanceláře Robert Káčer a ředitelka Probační a mediační služby ČR Jitka Čádová.

Strana 1/27