obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

26.11.2015

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Regner proti České republice

Dne 26. listopadu 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, jímž jednomyslně shledal, že v soudním řízení o přezkumu rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o zrušení osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi, nedošlo k porušení práva stěžovatele – bývalého náměstka ministra obrany – na kontradiktornost řízení a rovnost zbraní, jakožto dílčích atributů práva na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.

25.11.2015

Dva evropské projekty v režii ministerstva míří do finále: zlepšily úroveň znalostí úředníků v oblasti nového soukromého práva a projektového řízení

Ministerstvo spravedlnosti přes rok a půl organizovalo dva projekty určené zaměstnancům státní správy. První projekt pomohl zorientovat se v množství změn, jež přinesl nový občanský zákoník a další související předpisy nového soukromého práva. Druhý projekt se zaměřoval na zlepšení kvality řízení a projektového managementu v organizačních složkách Ministerstva spravedlnosti. Oba projekty, o něž byl mezi úředníky velký zájem, končí v listopadu tohoto roku. Na jejich financování se z převážné části podílela Evropská unie.

20.11.2015

Ministři spravedlnosti a vnitra v Bruselu jednali o bezpečnostní situaci v Evropě

V pátek 20. listopadu 2015 se v Bruselu uskutečnila mimořádná Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci. Rada se po teroristických útocích v Paříži zabývala protiteroristickými opatřeními a justiční reakcí na radikalizaci. Za Českou republiku se jednání zúčastnil ministr vnitra Milan Chovanec a ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

19.11.2015

Ministr Pelikán jednal se svým bavorským protějškem Bausbackem o boji proti příhraniční drogové kriminalitě

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se dnes v Mnichově setkal se svým bavorským protějškem Winfriedem Bausbackem. Na programu bylo především jednání o potírání kriminality spojené s distribucí drog, resp. pervitinu v příhraničních oblastech. Podle německého ministra je pervitin nebezpečnější než heroin.

19.11.2015

Výměna zkušeností v oblasti elektronického monitoringu a probačních domů

Zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby, Vězeňské služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a pracovní skupiny EMSON (projekt Elektronický monitorovací systém "ON") se zúčastnili studijní cesty do Norska.

Strana 1/71

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D