obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

22.9.2014

Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti přispívající ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na změnu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Nová úprava by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to v oblasti společného jmění manželů a náhrady nákladů řízení.

22.9.2014

Vláda projednala návrh na jmenování Luboše Dörfla do funkce předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem, a pověřila předsedu vlády spolupodepsáním rozhodnutí prezidenta republiky

Vláda České republiky na své dnešní schůzi projednala návrh ministryně spravedlnosti Heleny Válkové na jmenování Mgr. Luboše Dörfla, předsedy senátu Vrchního soudu v Praze, do funkce předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem. Funkce předsedy tohoto krajského soudu bude uvolněna s účinností od 1. října 2014 uplynutím funkčního období stávajícího předsedy.

19.9.2014

Omluva Petru Lessymu za nezákonné trestní stíhání

Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo bývalému policejnímu prezidentovi za nezákonné trestní stíhání.

18.9.2014

Lidé si nejčastěji stěžují na exekuce spojené se zabavováním movitých věcí

Ačkoliv od roku 2011 klesá počet exekucí a loni jich soudy v České republice nařídily již „jen“ 714 tisíc, lidé proti tomuto způsobu vymáhání pohledávek uplatňují stále velké množství stížností. Jejich prověřováním se na Ministerstvu spravedlnosti zabývá odbor státního dohledu. Zároveň ze zákona dohlíží nad činností soudních exekutorů i dalších právnických profesí, na něž stát delegoval část svých pravomocí nebo se je rozhodl nějakým způsobem regulovat. Kompetence ministerstva coby dohledového orgánu přiblížil Mgr. Marek Szabo, vedoucí oddělení právnických profesí.

17.9.2014

Ministryně spravedlnosti jednala se svým bavorským protějškem o společném postupu proti drogové kriminalitě v příhraničí

Ministryně spravedlnosti Helena Válková dnes jednala s bavorským ministrem spravedlnosti Winfriedem Bausbackem o prohloubení vzájemné spolupráce v boji proti drogové kriminalitě v příhraniční oblasti. Během jednání v bavorském Hofu a českém Sokolově se oba vrcholní představitelé exekutivy shodli na tom, že státy, jichž se současný problém narůstajícího množství drog v regionu týká, musí spolu nadále ještě intenzivněji spolupracovat a vyměňovat si poznatky.

Strana 1/32

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook

Ministryně spravedlnosti

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková