obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

28.4.2015

Ministr Pelikán na konferenci Soudcovské unie: Právo nemůže být soudcem jen vykonáváno, ale také žito. I v tom je autorita soudce

Konferenci o etice jednání soudců zahájil v Praze ministr spravedlnosti Robert Pelikán společně s velvyslancem USA Andrew Schapirem. Ministr i velvyslanec ve svých úvodních vystoupeních zdůraznili, že věrohodnost a morální autorita soudců záleží nejenom na kvalitním výkonu soudcovské funkce, ale také na morálním aspektu chování soudců ve všech oblastech jejich života.

28.4.2015

Ministerstvu spravedlnosti došla trpělivost se zřizováním fiktivních provozoven insolvenčních správců

Nová ministerská vyhláška bojuje s insolvenčním byznysem tím, že výrazně omezí možnost zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců. Stanovuje povinnost správce setrvat na pobočce po celou dobu úředních hodin alespoň jeden den v týdnu a v této době být k dispozici dlužníkům v insolvenčním řízení. Tím se docílí, aby insolvenční správce činnost vykonával osobně a s odbornou péčí. Vyhláška bude zveřejněna ve Sbírce zákonů ve čtvrtek 30. dubna a účinnosti nabyde 1. srpna tohoto roku.

28.4.2015

Ministr spravedlnosti jednal s rakouským velvyslancem

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dnes jednal s rakouským velvyslancem Ferdinandem Trauttmansdorffem. Po počátečním ujištění o výborných vztazích v oblasti justice mezi Českou republikou a Rakouskem se debata vedla především o nové legislativě. Rakousko pozorně sleduje přípravy nového zákona o státním zastupitelství i práci na novelách občanského zákoníku. Zejména v občanském právu má Česká republika díky společné tradici velmi blízko k rakouské úpravě.

27.4.2015

Přesunutí části Obvodního soudu pro Prahu 5 do nových prostor ušetří státu peníze a zvýší efektivitu zainteresovaných soudů

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán akutně řeší dlouhodobou potíž s umístěním Obvodního soudu pro Prahu 5, který v současné době využívá dvě budovy v areálu Krajského soudu v Praze. Oba soudy mají významný nedostatek kanceláří i jednacích síní, v důsledku čehož vznikají průtahy ve vyřizování veškeré agendy. Ministr spravedlnosti proto po jednání s předsedy obou soudů rozhodl, že část Obvodního soudu pro Prahu 5 bude přemístěna do objektů v ulici Legerova a V. P. Čkalova. Oproti původně zvažované variantě z loňského roku, jež počítala s umístěním části soudu do nemovitostí v majetku soukromého vlastníka, stát ušetří několik desítek miliónů korun. Přesun soudu započne 15. 8. a měl by skončit 25. 8. 2015.

23.4.2015

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Veselský proti České republice

Dne 23. dubna 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí v nadepsané věci. Dospěl v ní jednomyslně k závěru, že stížnost, v níž stěžovatel mimo jiné namítal, že odmítnutím jeho ústavní stížnosti Ústavním soudem došlo k odepření spravedlnosti a potažmo porušení jeho práva na spravedlivý proces podle článku 6 Úmluvy, je nepřijatelná pro zjevnou neopodstatněnost.

Strana 1/58

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D