obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

21.11.2014

Návrh nového trestního řádu má po dnešku jasnější kontury

Na Ministerstvu spravedlnosti se dnes uskutečnilo důležité jednání Komise pro nový trestní řád. Poradní orgán ministryně spravedlnosti v čele s prof. Pavlem Šámalem projednal základní východiska a zásady, na nichž by měl být nový procesní kodex postaven. Zákon počítá s přesunutím těžiště trestního řízení z přípravné fáze do hlavního líčení, s posílením procesní odpovědnosti státních zástupců i s výrazným zlepšením postavení poškozených. Materiál, který dnes komise schválila, svým charakterem a rozsahem odpovídá věcnému záměru zákona, a ministryně spravedlnosti jej předloží vládě k projednání.

21.11.2014

Předsedou řídícího výboru pro lidská práva Rady Evropy byl opět zvolen Vít Alexander Schorm

Řídící výbor pro lidská práva Rady Evropy na svém 82. zasedání ve Štrasburku jednomyslně znovu zvolil svým předsedou vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva JUDr. Víta Alexandra Schorma.

21.11.2014

Ministryně spravedlnosti Helena Válková jednala se svou gruzínskou kolegyní Theou Tsulukiani

Setkání se uskutečnilo z iniciativy gruzínské strany a předmětem jednání byl především zájem gruzínské delegace o předávání zkušeností České republiky s přípravou na vstup do Evropské unie a implementací evropského práva do národní legislativy.

20.11.2014

Ministerstva spravedlnosti ČR a SR odstartovala spolupráci na projektu pro zavádění elektronického monitorovacího systému

Ministryně spravedlnosti Helena Válková se na dnešním jednání s delegací slovenského Ministerstva spravedlnosti dohodla na spolupráci, která má umožnit dlouhodobou výměnu zkušeností s projektem elektronického monitoringu osob. Slovenské ministerstvo už veřejnou zakázku na zavedení elektronického monitorovacího systému realizovalo. Delegace vyslaná slovenským ministrem Tomášem Borecem se zúčastnila také dnešního informativního workshopu, který MSp uspořádalo pro všechny subjekty, jež zvažují svou účast v připravované veřejné zakázce v České republice.

18.11.2014

Ministryně spravedlnosti Helena Válková debatovala s odborníky o dopadech nového trestního zákoníku v praxi

Ministryně spravedlnosti Helena Válková se dnes v Praze účastnila semináře Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP), který odbornou veřejnost seznámil s průběžnými výsledky výzkumného projektu, jenž analyzuje a hodnotí právní úpravu trestněprávních sankcí po změnách, ke kterým došlo v důsledku přijetí nového trestního zákoníku v kontextu sankční politiky uplatňované v ČR po roce 1989. Projekt zkoumá dopad uplatňování nového trestního zákoníku účinného od roku 2010 na aplikační praxi vybraných institucí trestní justice, charakter a strukturu ukládaných sankcí, činnost vězeňského systému i fungování Probační a mediační služby.

Strana 1/39

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Ministryně spravedlnosti

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková