obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

17.4.2014

Reakce Ministerstva spravedlnosti ČR na otevřený dopis odvolaného generálního ředitele Vězeňské služby ČR Mgr. Petra Dohnala

Mgr. Petr Dohnal rozeslal dne 16. dubna 2014 prezidentu České republiky a dalším ústavním činitelům otevřený dopis, v němž vyjadřuje svůj osobní názor na své odvolání z funkce generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Odvolaný Mgr. Dohnal byl zbaven funkce z rozhodnutí ministryně spravedlnosti Heleny Válkové ze dne 4. dubna 2014, přičemž mu byly sděleny závažné důvody pro jeho odvolání. Rozhodnutí ministryně spravedlnosti je platné a bylo vydáno v souladu se zákonem.

16.4.2014

Ministryně spravedlnosti vyhlašuje výběrové řízení na funkci generálního ředitele Vězeňské služby ČR

Ministryně spravedlnosti vyhlašuje v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení volného služebního místa Generálního ředitele Vězeňské služby České republiky.

16.4.2014

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo znění testových otázek pro písemnou část zkoušky mediátora

Dne 15. 4. 2014 zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti oficiální znění nových testových otázek pro písemnou část zkoušky mediátora, které reflektují právní stav účinný od 1. 1. 2014.

15.4.2014

Platforma spolupráce pro oběti trestných činů zahájila činnost

Ministerstvo spravedlnosti zorganizovalo ve dnech 10. 4. – 11. 4. 2014 první pracovní setkání s poskytovateli pomoci obětem trestných činů na téma „Aktuální poznatky k aplikaci zákona o obětech trestných činů – Platforma spolupráce“. Jednání se zúčastnili zástupci nevládních neziskových organizací, Probační a mediační služby, Ministerstva spravedlnosti z oblasti legislativy a odškodňování, Ministerstva vnitra - odboru bezpečnostní politiky. Náměstek ministryně spravedlnosti pro vězeňství a trestní politiku Mgr. Pavel Štern přivítal přítomné i jménem Ministryně spravedlnosti Prof. JUDr. Heleny Válkové.

11.4.2014

Mise CPT v českých věznicích končí

Návštěvu členů Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo týrání (CPT) v českých věznicích a vazebních věznicích ukončilo dnes společné setkání generálního ředitele Pavla Ondráška s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou. Předseda výboru Lətif Hüseynov při této příležitosti seznámil ministryni s předběžnými závěry, k nimž výbor při své již sedmé návštěvě českých věznic došel. Ministryně Válková členy výboru ujistila, že případné zjištěné nedostatky Vězeňská služba ČR neprodleně odstraní.

Strana 1/8

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook

Ministryně spravedlnosti

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková