obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

31.10.2014

Ministerstvo spravedlnosti znovu odstartovalo projekt elektronického monitorovacího systému

Náměstek ministryně spravedlnosti pro trestní politiku Vladimír Zimmel jmenoval pracovní skupinu EMSON (Elektronický monitorovací systém „ON“), jejímž primárním cílem je příprava podkladů k realizaci veřejné zakázky na zavedení elektronického monitorovacího systému pro trestní justici. Pracovní skupinu kromě specialistů Ministerstva spravedlnosti tvoří zástupci Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. V týmu jsou zařazeni odborníci na informační technologie, veřejné zakázky, legislativu a strategii uplatňování trestní politiky.

29.10.2014

Ministryně spravedlnosti Helena Válková jednala se spolkovým ministrem spravedlnosti Rakouské republiky Wolfgangem Brandstetterem.

Oba ministři dopoledne diskutovali zkušenosti s kodifikací občanského práva na národní úrovni a implementací práva EU. Tématem jednání byla i organizace státních zastupitelství. Na závěr společného jednáni oba ministři odpoledne slavnostně odhalili pamětní desku pražskému rodákovi Hansi Kelsenovi, který je otcem dodnes platné rakouské ústavy.

28.10.2014

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval generálního ředitele Vězeňské služby ČR Pavla Ondráška do hodnosti brigádního generála

Prezident republiky Miloš Zeman dnes na návrh ministryně spravedlnosti Heleny Válkové jmenoval generálního ředitele Vězeňské služby ČR Pavla Ondráška do hodnosti brigádního generála.

27.10.2014

Centrální evidence přestupků pomůže účinněji postihovat drobnou kriminalitu

Vláda dnes odsouhlasila společný návrh ministerstev spravedlnosti a vnitra na zavedení centrální evidence vybraných přestupků. Její absence dosud výrazně ztěžovala sledování a postih méně závažného protiprávního jednání, jako jsou např. drobné krádeže. Evidence by měla být vedena Rejstříkem trestů. Měly by se do ní zapisovat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, za jejichž opakované páchání budou moci příslušné správní orgány ukládat vyšší pokuty, a některé další přestupky, s jejichž spácháním spojují některé zákony právní důsledky (např. nemožnost vydání zbrojního průkazu, nemožnost vykonávat činnost strážníka apod.).

23.10.2014

Ministryně spravedlnosti požádala Josefa Baxu o sestavení komise pro přípravu Nejvyšší rady soudnictví

Ministryně spravedlnosti Helena Válková zaslala jmenovací dekret předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi, jenž byl jmenován předsedou odborné komise pro přípravu právní úpravy nového reprezentativního orgánu soudní moci – Nejvyšší rady soudnictví. V dopise ministryně Válková zároveň požádala, aby jí předseda Baxa do konce listopadu tohoto roku navrhl další členy komise, která bude mít status oficiálního poradního orgánu ministryně spravedlnosti podobně jako např. Komise pro nový trestní řád.

Strana 1/37

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Ministryně spravedlnosti

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková