obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

18.12.2014

Nejvyšší soud prolomil text občanského zákoníku: sporný paragraf vyložil v rozporu se zákonem

Problematický § 441 nového občanského zákoníku předepisoval, aby některé plné moci měly formu notářského zápisu. Z nového usnesení Nejvyššího soudu (NS) ale vyplývá, že postačí, je-li plná moc udělena písemně a je-li současně podpis zmocnitele úředně ověřen. Obdobnou úpravu paragrafu ovšem navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti ve své „urgentní“ novele. Ačkoliv NS svým usnesením vyhověl námitkám z praxe, vnáší zásadní nejistotu do celého právního prostředí České republiky.

17.12.2014

Vrobelová: Slovenská veřejnost kladně přijímá i fakt, že pachatelům méně závažných trestných činů stát nebude „platit pobyt“ ve vězení,

říká vedoucí služebního úřadu Ministerstva spravedlnosti SR a předsedkyně řídícího výboru projektu ESMO Ľubomíra Vrobelová k projektu elektronického systému monitoringu osob, který na Slovensku začne fungovat v pilotním provozu už v příštím roce.

16.12.2014

Náměstek ministryně spravedlnosti Vladimír Zimmel se zúčastnil mezinárodní konference o projektech elektronického monitorování v Evropě

Náměstek ministryně spravedlnosti Vladimír Zimmel se společně se zástupci pracovní skupiny EMSON ve dnech 11. až 13. prosince 2014 zúčastnil v německém Offenbachu devátého ročníku Konference o elektronickém monitorování v Evropě. Konferenci s podtitulem Elektronický monitoring, probace a lidská práva pořádala Konfederace pro probaci v Evropě (CEP), která sdružuje organizace zajišťující dohled nad pachateli trestných činů z 34 evropských států.

11.12.2014

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti České republice

Dne 11. prosince 2014 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, ve kterém dospěl šesti hlasy proti jednomu k závěru, že znemožnění výkonu povolání porodní asistentky při porodech v domácnosti nepředstavuje porušení práva matek na soukromý život, chráněného článkem 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

11.12.2014

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Hanzelkovi proti České republice

Dne 11. prosince 2014 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, ve kterém dospěl poměrem pěti hlasů proti dvěma k závěru o porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Stěžovatelé, matka s dítětem, především namítali, že v důsledku nuceného návratu do porodnice, kterou opustili zakrátko po porodu, došlo k porušení jejich práva na respektování soukromého a rodinného života ve smyslu článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a že proti uvedenému zásahu ze strany státních orgán neměli k dispozici účinný prostředek nápravy, jak požaduje článek 13 Úmluvy.

Strana 1/43