obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Analýza aktuálních otázek výživného

Ministerstvo spravedlnosti připravilo analýzu aktuálních otázek výživného, kterou vláda dne 3. května 2017 svým usnesením č. 343 schválila. Dokument komplexně představuje problémy, které se v oblasti určování a vymáhání výživného vyskytují. Zabývá se aktuální právní úpravou určování výživného, popisem různých aspektů soudního řízení, interdisciplinárním vzděláváním pracovníků justice nebo možným zaváděním některých smírčích způsobů rozhodování o výživném do české praxe apod. Analýza neopomíjí ani oblast nedobrovolného plnění výživného a s tím související otázky úroků z prodlení, postoupení pohledávky, exekuce nebo výkonu rozhodnutí přiznávajícího dlužné výživné nebo otázku trestněprávního postihu. Mnohé ze změn, které analýza navrhuje, začaly být realizovány nebo jsou již řešeny v legislativním procesu.

Ke stažení:

Kompletní analýza aktuálních otázek výživného

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová