obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové zprávy a prohlášení

9.3.2017

Ministerstvo spravedlnosti zřídí unikátní „otevřenou“ věznici: o projektu diskutovalo na dvoudenní konferenci

Přední odborníci z Norska, Německa, Finska a Rumunska diskutovali 6. a 7. března 2017 na konferenci ve Stráži pod Ralskem s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem a odborníky z celé řady institucí o zkušenostech s tzv. otevřenými věznicemi. Konference byla spolufinancována z Norských fondů. Účastníci se shodli na tom, že projekty, které v co nejvyšší míře pomáhají odsouzeným s přípravou na život po výkonu trestu, jednoznačně vedou ke snížení recidivy.

2.3.2017

Česká republika učinila značný pokrok v plnění doporučení Třetího kola hodnocení Skupinou států proti korupci (GRECO)

Plénum Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) schválilo během svého prosincového zasedání Čtvrtou průběžnou zprávu o plnění doporučení uložených České republice v dubnu 2011 Hodnotící zprávou Třetího kola hodnocení k tématům Inkriminace a Transparentnosti financování politických stran.

2.3.2017

Další krok k férovějším insolvencím: ministerstvo zavádí přísnější postihy pro insolvenční správce

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novou sankční metodiku vůči insolvenčním správcům jako další nástroj dosažení poctivějších insolvencí. Důvodem systematizace postihů je také zprůhlednění dohledové činnosti ministerstva v neustále se měnícím insolvenčním prostředí.

1.3.2017

Švýcarsko-česká spolupráce v prevenci před recidivou a ve vzdělávání odborníků v justici

Díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce realizovalo Ministerstvo spravedlnosti v letech 2011 až 2016 dva projekty v oblasti Bezpečnost, stabilita a podpora reforem – Modernizace soudnictví. Získané finance ve výši 51,5 mil. Kč putovaly na prevenci před opakovanou trestnou činností a podpořily vzdělávání zaměstnanců justice. Resort spravedlnosti se podílel částkou 9,1 mil. Kč.

27.2.2017

Ministerstvo modernizuje justici i díky dotaci z EU

Ministerstvo spravedlnosti získalo finanční prostředky z EU pro projekt „eJustice 2020 – část eISIR“, které pomohou při realizaci elektronického Informačního systému insolvenčního rejstříku. Příspěvek EU činí 177 milionů Kč, spoluúčast státního rozpočtu ČR na projektu dosahuje částky 42 milionů Kč. Digitalizace agendy zefektivní celou řadu aspektů insolvenčního procesu. Hotovo má být do konce roku 2019.

22.2.2017

Náramky pro domácí vězení na dohled: výběrové řízení má svého vítěze

Dodavatelem tzv. elektronických monitorovacích náramků bude společnost SuperCom. Dvaadvacátého února 2017 se stala vítězem výběrového řízení, které Ministerstvo spravedlnosti vypsalo v loňském roce. Nabídnutá cena je 15,5 milionů korun, celková cena za šest let pak 93 milionů.

13.2.2017

Robert Pelikán dva roky ve funkci ministra spravedlnosti: levnější exekuce a víc pracujících vězňů

Ministerstvo spravedlnosti má za sebou téměř dva roky práce pod vedením ministra Roberta Pelikána.

10.2.2017

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva o spravedlivém zadostiučinění ve věcech Čapský, Jeschkeová a Heldenburgovi proti České republice

Dne 9. února 2017 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudky o spravedlivém zadostiučinění ve věcech Čapský, Jeschkeová a Heldenburgovi proti České republice a přiznal všem stěžovatelům náhradu majetkové škody po řadě ve výši 49 655 eur, 27 243 eur a 4 339 eur, prvním dvěma stěžovatelům rovněž náhradu nemajetkové újmy, a to každému z nich ve výši 3 000 eur, a všem stěžovatelům náhradu nákladů řízení.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová