obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Změna volebního systému pro volby do PSP ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Účelem předkládaného materiálu je navrhnout takovou změnu volebního systému, která by zajišťovala naplňování zásad rovnosti hlasů a poměrného zastoupení a současně umožňovala, oproti současnému stavu, sestavit stabilnější a akceschopnější vládu. Současný volební systém nevytváří pro toto dobré podmínky. Dosavadní úvahy o možné volební reformě obvykle směřovaly k posílení většinových účinků volebního systému. K tomu judikoval i Ústavní soud a zrušil některá ustanovení zákona z roku 2000, která se týkají volebního systému. K posílení akceschopnosti vlád je proto třeba hledat volební systém, který nepoškodí zásady poměrného zastoupení a současně přidělí bonus vítězné straně.

 

Byly připraveny tři návrhy zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se, v souladu s usnesením vlády č. 1072/2008, o legislativně zpracované varianty I, II a VI materiálu projednaného vládou dne 27. srpna 2008. Všechny tři návrhy jsou zpracovány ve dvou alternativách, tudíž se předkládá celkem šest návrhů řešení.

 

Text návrhu varianty I. včetně důvodových zpráv a vyznačení změn v úplném znění

 

Text návrhu varianty II. včetně důvodových zpráv a vyznačení změn v úplném znění

 

Text návrhu varianty VI. včetně důvodových zpráv a vyznačení změn v úplném znění

 

 

 

 

Vláda České republiky usnesením ze dne 9. února 2009 č. 165 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění varianty č. II a alternativy A uvedené v čl. I § 50 návrhu zákona. Vládní návrh zákona byl předložen k dalšímu projednání Parlamentu České republiky.

 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  a o změně a doplnění některých dalších zákonů, s důvodovou zprávou

 

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  a o změně a doplnění některých dalších zákonů, s vyznačením změn