obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 23. června 2011 ve věci č. 20493/07 – Diallo proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval porušení práva stěžovatelů na vnitrostátní prostředek nápravy v souvislosti s právem nebýt podroben mučení a nelidskému a ponižujícímu zacházení.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 9. června 2011 ve věci č. 37400/06 – Tesař a ostatní proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval porušení práva stěžovatelů na řízení v přiměřené lhůtě a současně zamítl jejich námitku o porušení práva pokojně užívat majetek.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 26. května 2011 ve věci č. 7051/06 – Golha proti České republice

Soud dospěl většinou hlasů k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na přiměřenou délku soudního řízení, jednomyslně pak k závěru, že nedošlo k porušení práva stěžovatele na účinný prostředek nápravy.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 26. května 2011 ve věci č. 39822/07 – Ťupa proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na svobodu a osobní bezpečnost.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 10. března 2011 ve věci č. 38238/04 – Forminster Enterprises Limited proti České republice (spravedlivé zadostiučinění)

Soud v návaznosti na rozsudek ve věci samé ze dne 9. října 2008 stěžovatelské společnosti jednomyslně přiznal částečnou náhradu nákladů řízení a ve zbytku její požadavky na spravedlivém zadostiučinění zamítl.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 24. února 2011 ve věcech č. 33908/04, 7937/05, 25249/05, 29402/05 a 33571/06 – BENet Praha, spol. s r. o. proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces, pokud jde o zásadu kontradiktornosti řízení, nikoli však právo pokojně užívat majetek.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 17. února 2011 ve věci č. 6268/08 – Andrle proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že nedošlo k porušení zákazu diskriminace zaručeného článkem 14 Úmluvy v souvislosti s právem stěžovatele na pokojné užívání majetku chráněným článkem 1 Protokolu č. 1.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 10. února 2011 ve věci č. 46677/06 – Minarik proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces v aspektu práva na přístup k soudu.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová