obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 27. října 2011 ve věci č. 8857/08 – Bergmann proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl, že ve vzájemném sporu rodičů o úpravu poměrů nezletilého dítěte došlo k porušení práva stěžovatele na rodinný život.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 13. října 2011 ve věcech č. 12579/06, 19007/10 a 34812/10 – Janyr a ostatní proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl, že odmítnutím ústavních stížností došlo k porušení práva stěžovatelů na přístup k soudu.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 13. října 2011 ve věci č. 16299/10 – Šurý proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl, že odmítnutím ústavní stížnosti došlo k porušení stěžovatelova práva na přístup k soudu.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 13. října 2011 ve věcech č. 26908/09 a 30809/10 – Tieze a Semeráková proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl, že odmítnutím jejich ústavních stížnosti došlo k porušení práva stěžovatelek na přístup k soudu.

Rozsudek výboru páté sekce Soudu ze dne 13. října 2011 ve věci č. 10583/09 – Minarik a ostatní proti České republice

Soud jednomyslně shledal, že došlo k porušení práva stěžovatelů na přístup k soudu v souvislosti s převzetím jmění společnosti hlavním akcionářem.

Rozsudek výboru páté sekce Soudu ze dne 13. října 2011 ve věci č. 22915/07 – Kohlhofer proti České republice

Soud jednomyslně shledal, že došlo k porušení práva stěžovatele na přístup k soudu v souvislosti s převzetím jmění společnosti hlavním akcionářem.

Rozsudek výboru páté sekce Soudu ze dne 13. října 2011 ve věci č. 8992/07 – Solaris, s. r. o., a ostatní proti České republice

Soud jednomyslně shledal, že došlo k porušení práva stěžovatelů na přístup k soudu v souvislosti s převzetím jmění společnosti hlavním akcionářem.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 21. července 2011 ve věci č. 44438/06 – Breukhoven proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval porušení práva stěžovatele na spravedlivé trestní řízení, konkrétně na výslech svědků.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová