obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 16. února 2012 ve věci č. 23944/04 – Eremiášová a Pechová proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že státní orgány neochránily právo partnera první stěžovatelky a syna druhé stěžovatelky na život a neprovedly účinné vyšetřování okolností jeho úmrtí, čímž došlo k porušení práva na život.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 9. února 2012 ve věci č. 42856/06 – Kinský proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že došlo k porušení stěžovatelova práva na spravedlivý proces.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 2. února 2012 ve věci č. 20240/08 – Růžový panter, o. s., proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že stížnost, která se týkala namítaného porušení svobody projevu, není důvodná.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dneˆ 12. ledna 2012 ve věcech č. 12266/07, 40059/07, 36038/09, 47155/09 – Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s., proti České republice

Soud dospěl většinou hlasů k závěru, že u dvou ze stížností bylo porušeno právo stěžovatelky na přístup k soudu, které je součástí práva na spravedlivý proces, a jednomyslně k závěru, že nedošlo k porušení jejího práva pokojně užívat majetek v souvislosti s nařízenými předběžnými opatřeními, která omezovala fungování stěžovatelky.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 19. ledna 2012 ve věci č. 74152/01 – Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo, a ostatní proti České republice (spravedlivé zadostiučinění)

Soud v návaznosti na rozsudek ve věci samé ze dne 9. prosince 2010 jednomyslně stěžovatelské záložně přiznal částečnou náhradu nákladů řízení a ve zbytku její požadavky na spravedlivém zadostiučinění zamítl.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 20. prosince 2011 ve věci č. 40094/08 – Prodělalová proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatelky na respektování jejího rodinného života.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 10. listopadu 2011 ve věci č. 36561/05 – Otava proti České republice (spravedlivé zadostiučinění – smírné urovnání)

Soud v návaznosti na rozsudek 27. května 2010, v němž shledal porušení vlastnického práva stěžovatele, vzal na vědomí smírné urovnání, k němuž strany dospěly, a zastavil řízení o stížnosti.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová