obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 22. listopadu 2012 ve věcech č. 31933/08 a další – Čadek a ostatní proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že nedošlo k porušení práva stěžovatelů na ochranu vlastnictví.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 22. listopadu 2012 ve věci č. 58874/11 – Roman Minarik proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na přístup k soudu.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 22. listopadu 2012 ve věci č. 46203/08 – Tseber proti České republice

Soud dospěl k jednomyslnému závěru, že došlo k porušení práva stěžovatele na spravedlivý trestní proces, konkrétně práva na výslech svědků.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 25. října 2012 ve věci č. 30241/11 – Buishvili proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru o porušení stěžovatelova práva na přístup k řízení, v němž by soud mohl nařídit jeho propuštění z přijímacího střediska pro cizince.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 18. října 2012 ve věci č. 37679/08 – Bureš proti České republice

Soudu dospěl jednomyslně k závěru o porušení zákazu mučení a jiného nelidského či ponižujícího zacházení v hmotněprávní i procesní složce.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 27. září 2012 ve věcech č. 7398/07, 31244/07, 11993/08 a 3957/09 – Chadzitaskos a Franta proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že ve všech čtyřech případech bylo porušeno právo stěžovatelů na přístup k soudu a ve třech stížnostech i jejich právo na pokojné užívání majetku.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 26. dubna 2012 ve věci č. 20493/07 – Diallo proti České republice (spravedlivé zadostiučinění – smírné urovnání)

Soud vzal jednomyslně na vědomí smírné dořešení nároků druhého stěžovatele z titulu spravedlivého zadostiučinění.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 5. dubna 2012 ve věci č. 8968/08 – Jirsák proti České republice

Soud jednomyslně zamítl stížnost na porušení zákazu nelidského zacházení dovolávaného v souvislosti s podmínkami výkonu trestu a s poskytnutou lékařskou péčí ve věznici.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová