obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 5. září 2013 ve věci č. 9815/10 – Čepek proti České republice

Soud šesti hlasy proti jednomu rozhodl o porušení zásada kontradiktornosti občanského soudního řízení vedeného proti stěžovateli.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 25. července 2013 ve věci č. 32133/11 – Kummer proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru o porušení práva nebýt podroben ponižujícímu zacházení v jeho hmotněprávní i procesní složce.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 20. června 2013 ve věci č. 57404/08 – Lavrechov proti České republice

Soud rozhodl většinou hlasů šesti proti jednomu, že propadnutím peněžité záruky, kterou stěžovatel složil, kvůli nesplnění stanovených podmínek nedošlo k porušení jeho vlastnického práva, ač byl mezitím zproštěn obžaloby.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 20. června 2013 ve věci č. 23944/04 – Eremiášová a Pechová proti České republice (revize)

Soud jednomyslně rozhodl revidovat svůj rozsudek ve věci samé ze dne 16. února 2012 a zastavit řízení o stížnosti druhé stěžovatelky.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 18. dubna 2013 ve věci č. 59552/08 – Rohlena proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že ve stěžovatelově věci nebyl použitím institutu pokračování v trestném činu při změně trestního zákona porušen zákaz zpětné účinnosti trestního zákona v neprospěch obviněného.

Rozhodnutí senátu páté sekce Soudu ze dne 5. března 2013 ve věcech č. 38817/04 a 1458/07 – Vomočil a Art 38, a. s., proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl, že dvojice stížností vlastníků nemovitostí na regulaci nájemného, podaných na základě ochrany majetku, zákazu diskriminace a práva na účinný vnitrostátní prostředek nápravy, je nepřijatelná pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 21. února 2013 ve věci č. 3252/09 – Vecek proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na svobodu a osobní bezpečnost, neboť nebyl vyslechnut ve dvou řízeních o své žádosti o propuštění na svobodu.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 22. listopadu 2012 ve věci č. 23419/07 – Sýkora proti České republice

Soud rozhodl jednomyslně o porušení stěžovatelova práva na zákonné zbavení svobody a na soudní přezkum zbavení svobody v souvislosti s umístěním do psychiatrické léčebny a na soukromý život v souvislosti se zbavením způsobilosti k právním úkonům.

Strana 5/32

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová