obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 17. července 2014 ve věci č. 19315/11 – T. proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru o porušení práva stěžovatelů, otce a dcery, na rodinný život kvůli nedostatečné soudní kontrole činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči, kam byla dcera umístěna, a chybějící úpravě vzájemného styku.

Rozsudek senátu bývalé páté sekce Soudu ze dne 3. července 2014 ve věcech č. 37926/05 a dalších – R & L, s. r. o., a ostatní proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl o porušení práva pokojně užívat majetek v důsledku chybějícího právního základu pro regulaci nájemného v letech 2002 až 2006. Své rozhodnutí o výši spravedlivého zadostiučinění šesti hlasy proti jednomu odložil.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 27. března 2014 ve věci č. 32133/11 – Kummer proti České republice (spravedlivé zadostiučinění – smírné urovnání)

Soud vzal jednomyslně na vědomí, že zbývající nároky stěžovatele na spravedlivém zadostiučinění byly vyřešeny dohodou na vnitrostátní úrovni.

Rozsudek výboru páté sekce Soudu ze dne 19. prosince 2013 ve věci č. 380/11 – Losťák proti České republice

Soud na základě ustálené judikatury rozhodl, že došlo k porušení stěžovatelova práva na přístup k Ústavnímu soudu.

Rozsudek výboru páté sekce Soudu ze dne 19. prosince 2013 ve věci č. 40280/12 – Vaculík proti České republice

Soud na základě ustálené judikatury rozhodl, že došlo k porušení stěžovatelova práva na přístup k Ústavnímu soudu.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 31. října 2013 ve věci č. 42937/08 – Janyr proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl, že došlo k porušení stěžovatelova práva na kontradiktorní řízení před Ústavním soudem, zamítl jeho námitku porušení práv obhajoby a ve zbytku stížnost odmítl.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 17. října 2013 ve věci č. 65303/10 – Budrevich proti České republice

Soud jednomyslně zjistil porušení práva na účinný prostředek nápravy ve spojení s právem nebýt podroben mučení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení v oblasti vyhoštění, avšak odmítl námitku, že stěžovateli takové zacházení aktuálně hrozí.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 3. října 2013 ve věci č. 2000/09 – Žáková proti České republice

Soud jednomyslně rozhodl o porušení práva stěžovatelky na ochranu vlastnictví. Své rozhodnutí o výši spravedlivého zadostiučinění odložil.

Strana 4/32

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová