obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 3. července 2008 ve věci č. 20728/05 – Vokoun proti České republice

Soud rozhodl jednomyslně, že právo stěžovatele na spravedlivé řízení ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy bylo porušeno.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 3. července 2008 ve věci č. 40593/05 – Regálová proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že právo stěžovatelky na přístup k soudu ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy bylo porušeno.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 26. června 2008 ve věci č. 27088/05 – Rechtová proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že právo stěžovatelky na přístup k soudu ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy bylo porušeno.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 15. května 2008 ve věci č. 24021/03 – Faltejsek proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že právo stěžovatele na přístup k soudu ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy bylo porušeno.

Rozsudek velkého senátu Soudu ze dne 28. dubna 2008 ve věci č. 35014/97 – Hutten-Czapska proti Polsku (smírné urovnání)

Soud jednomyslně vzal na vědomí dohodu o smírném urovnání mezi stěžovatelkou a polskou vládou a rozhodl o vyškrnutí této tzv. pilotní stížnosti ze seznamu případů.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 3. dubna 2008 ve věci č. 17999/03 – Mourek proti České republice

Soud konstatoval jednomyslně, že právo stěžovatele na přístup k soudu ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy bylo porušeno. Námitka porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě zaručeného v tomtéž ustanovení Úmluvy byla naopak prohlášena za nepřijatelnou.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 20. března 2008 ve věci č. 10254/03 – Drahorád a Drahorádová proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval porušení práva stěžovatelů na přístup k soudu ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy a ostatní námitky stěžovatelů prohlásil za nepřijatelné.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 6. března 2008 ve věci č. 31806/02 – Hoření proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že právo stěžovatele na přístup k soudu ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy bylo porušeno.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová