obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 15. října 2009 ve věcech č. 32921/03, 28464/04 a 5344/05 – Kohlhofer a Minarik proti České republice

Soud, poté co spojil tři stížnosti týkající se uplatnění institutu tzv. nepravého squeeze-outu ke společnému projednání, dospěl většinou hlasů k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatelů na přístup k soudu ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 26. března 2009 ve věcech č. 39298/04 a 8723/05 – Krejčíř proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na svobodu a osobní bezpečnost zaručené článkem 5 odst. 3 a 4 Úmluvy.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 4. prosince 2008 ve věci č. 19970/04 – Husák proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že právo stěžovatele na slyšení v řízení o přezkoumání zákonnosti zbavení svobody ve smyslu článku 5 odst. 4 Úmluvy bylo porušeno, a ve zbytku označil stížnost za nepřijatelnou.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 27. listopadu 2008 ve věci č. 298/07 – Rashed proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na svobodu a osobní bezpečnost zaručené článkem 5 odst. 1 a 4 Úmluvy.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 13. listopadu 2008 ve věci č. 76576/01 – Fešar proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na svobodu a osobní bezpečnost zaručené článkem 5 odst. 3 a 4 Úmluvy (právo na přiměřenou délku vazby a právo na urychlené rozhodnutí o žádosti o propuštění).

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 9. října 2008 ve věci č. 38238/04 – Forminster Enterprises Limited proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatelky na pokojné užívání majetku zaručené článkem 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 31. července 2008 ve věci č. 72034/01 – Družstevní záložna PRIA a ostatní proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že ve vztahu ke družstevní záložně došlo k porušení práva pokojného užívání majetku zaručeného v článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě a práva na přístup k soudu s úplnou přezkumnou pravomocí zakotveného v článku 6 odst. 1 Úmluvy, ale že ve vztahu k jednotlivým členům záložny je třeba tutéž stížnost prohlásit za nepřijatelnou.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 24. července 2008 ve věci č. 35450/04 – Melich a Beck proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že právo stěžovatelů na spravedlivý proces ve smyslu článku 6 odst. 1, 2 a 3 písm. d) Úmluvy bylo porušeno.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová