obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 21. října 2010 ve věci č. 31555/05 – Benet Czech, spol. s r. o. proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že k namítanému porušení práva stěžovatelské společnosti pokojně užívat majetek zaručeného v článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě v souvislosti se zajištěním majetku v trestním řízení nedošlo.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 12. října 2010 ve věci č. 35836/05 – Adamíček proti České republice

Soud většinou šesti hlasů proti jednomu konstatoval porušení práva stěžovatele na přístup k soudu ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 30. září 2010 ve věci č. 23661/03 – Žirovnický proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na svobodu a osobní bezpečnost zaručené článkem 5 odst. 1, 4 a 5 Úmluvy v souvislosti s rozhodováním o stěžovatelově vazbě v trestním řízení.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 27. května 2010 ve věci č. 36561/05 – Otava proti České republice (ve věci samé)

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele jako povinné osoby v restituci na pokojné užívání majetku zaručené článkem 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě. Projednání výše škody Soud prozatím odložil.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 22. dubna 2010 ve věcech č. 4824/06 a 15512/08 – Macready proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na respektování rodinného života zaručené článkem 8 Úmluvy v souvislosti s řízením o navrácení dítěte do země obvyklého bydliště.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 25. února 2010 ve věci č. 41116/04 – Crabtree proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na svobodu a osobní bezpečnost zaručené článkem 5 odst. 1 a 5 Úmluvy.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 21. ledna 2010 ve věci č. 72034/01 – Družstevní záložna PRIA proti České republice (spravedlivé zadostiučinění)

Soud v návaznosti na rozsudek ve věci samé ze dne 31. července 2008 jednomyslně stěžovatelské záložně přiznal částečnou náhradu nákladů řízení a ve zbytku její požadavky na spravedlivém zadostiučinění zamítl.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 26. listopadu 2009 ve věci č. 22186/03 – Pešková proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatelky na pokojné užívání majetku zaručené článkem 1 odst. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová