obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 10. února 2011 ve věci č. 21835/06 – 3A.CZ s. r. o. proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces, pokud jde o zásadu kontradiktornosti řízení.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 10. února 2011 ve věci č. 17273/03 – Kysilková a Kysilka proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces, pokud jde o zásadu kontradiktornosti řízení, ne však pokud jde o veřejnost řízení.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 3. února 2011 ve věci č. 39278/04 – Palšovič proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces, pokud jde o zásadu kontradiktornosti řízení.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 3. února 2011 ve věci č. 500/06 – Hubka proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces, pokud jde o zásadu kontradiktornosti řízení.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 9. prosince 2010 ve věci č. 74152/01 – Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo, a ostatní proti České republice (ve věci samé)

Soud jednomyslně rozhodl, že v souvislosti s režimem záruk proti svévoli při nucené správě došlo k porušení práva záložny pokojně užívat majetek a práva na spravedlivý proces, a současně odmítl námitku čtveřice členů a představitelů záložny o porušení jejich práva pokojně užívat majetek.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 25. listopadu 2010 ve věci č. 18010/06 – Antoni proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatelů na projednání věci v přiměřené lhůtě a právo na účinný vnitrostátní prostředek nápravy porušení tohoto práva.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 28. října 2010 ve věci č. 1643/06 – Suda proti České republice

Soud jednomyslně konstatoval, že v důsledku rozhodčí doložky ve smlouvě, kterou stěžovatel sám neuzavřel, avšak byl jí vázán, došlo k porušení stěžovatelova práva na soud zaručeného v článku 6 odst. 1 Úmluvy.

Rozsudek senátu páté sekce Soudu ze dne 28. října 2010 ve věci č. 20157/05 – Knebl proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na svobodu a osobní bezpečnost zaručené článkem 5 odst. 4 Úmluvy v souvislosti s rozhodováním o stěžovatelově vazbě v trestním řízení.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová