obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kontakty

Náměstek pro řízení sekce ekonomické

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 276
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: JTumpachova@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát

Oddělení interního auditu

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 431
Fax: 227 199 435
ID datové schránky: 
E-mail: sova@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát

Kancelář člena vlády, Oddělení sekretariátu

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 111
Fax: 224 921 657
ID datové schránky: 
E-mail: SM@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát

Oddělení tiskové, tisková mluvčí

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 248, 221 997 249
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: ot@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: 

Odbor rozvoje lidských zdrojů

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 466
Fax: 221 997 556
ID datové schránky: 
E-mail: sopz@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát

Odbor kontroly

Ulice: Na Děkance 3
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 328
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: JNova1@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Ulice: Na Děkance 3
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 946
Fax: 221 997 947
ID datové schránky: 
E-mail: SOBR@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát - Odbor bezpečnosti a krizového řízení neřeší dotazy na ověřování listin (apostila, superlegalizace). Ty směřujte na mezinárodní odbor civilní - ověřování listin, t.č. 221 997 473, 914, 935 nebo 938

Oddělení styku s veřejností - agenda zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 111
Fax: 224 921 657
ID datové schránky: 
E-mail: info@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Rozsypal, vedoucí Oddělení styku s veřejností neřeší dotazy médií. Ty směřujte na Oddělení tiskové.