obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kompetence Ministerstva spravedlnosti podle § 11 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

 

     (1) Ministerstvo  spravedlnosti je  ústředním orgánem  státní

správy pro soudy a státní zastupitelství.

 

     (2) Ministerstvo  spravedlnosti  vystavuje  právní  posudky k

úvěrovým  a garančním  dohodám, v  nichž je  smluvní stranou Česká

republika.

 

     (3) Ministerstvo  spravedlnosti je  ústředním orgánem  státní

správy  pro  vězeňství;  je  mu  podřízena  Vězeňská  služba České

republiky.  Ministerstvo  spravedlnosti  zajišťuje telekomunikační

síť Vězeňské služby České republiky.

 

     (4)  Ministerstvo spravedlnosti  je ústředním  orgánem státní

správy pro probaci a mediaci.

 

     (5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při

vyřizování stížností  na porušení Úmluvy  o ochraně lidských  práv

a základních  svobod  a  jejích  Protokolů  a  Mezinárodního paktu

o občanských   a  politických   právech  a   koordinuje  provádění

rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

------------------------------------------------------------------

3) Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.