obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Omluva Ministerstva spravedlnosti panu Mgr. Robertu Wolfovi

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Mgr. Robertu Wolfovi za jeho nezákonné trestní stíhání ve věci vedené orgány Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, SKPV, pod sp. zn. ČTS: OKFK-210/TČ-2011-200206, a za veškeré újmy, které mu a jeho blízkým v souvislosti s tímto trestním stíháním vznikly.

 

22. 1. 2018                Ministerstvo spravedlnosti