obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Společný boj s korupcí: Česko se připojilo k dodatku úmluvy proti korupci

Podpisem Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě proti korupci splnila Česká republika jeden z restů z hodnocení Skupiny států proti korupci (tzv. GRECO). Zároveň se Česko zavázalo ke splnění protikorupčních doporučení do konce příštího roku.

popis.Text 

Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě dnes podepsal ministr spravedlnosti Robert Pelikán v rámci mezinárodní konference Go For Zero Corruption, kterou Ministerstvo spravedlnosti pořádá 9. a 10. listopadu ve spolupráci s Radou Evropy a skupinou GRECO.

Tento protokol už ratifikovalo 44 ze 48 států skupiny států proti korupci, Česká republika připojila podpis dnes. Jasně tak vyjadřuje, že podporuje boj proti korupci všemi prostředky. Korupce provází lidstvo odjakživa. Důležitá je ale její míra. Jen díky společnému a trvalému úsilí je možné tuto míru kontrolovat. Jsem rád, že se můžeme v této snaze opřít o tak významnou autoritu, jako je GRECO, “ řekl při podpisu ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Podpis dodatkového protokolu je projevem politické vůle k boji s korupcí. To vnímám jako velmi důležité, protože bez politické vůle není boj s korupcí možný,“ řekl úvodem konference Marin Mrčela, prezident skupiny GRECO.

 Dvoudenní mezinárodní konference Go For Zero Corruption se věnuje výsledkům čtvrtého kola hodnocení GRECO, ze kterého pro Česko vyplynulo 14 doporučení, z toho pět ve vztahu k členům Parlamentu, čtyři k soudcům a pět ke státním zástupcům.

Doporučení vyplývající ze čtvrtého kola hodnocení GRECO ve vztahu ke státním zástupcům odhalila deficity, které z hlediska fungování a právní úpravy veřejné žaloby sami cítíme. Podstatnou část z nich upravoval návrh zákona o státním zastupitelství, který bohužel nebyl schválen. Týkají se například úpravy výběru a kariérního postupu státních zástupců, procesu jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce nebo profesního etického kodexu. Státní zastupitelství vynaloží veškeré úsilí a nabídne maximální součinnost, aby tato doporučení byla naplněna,“ dodal Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Členům Parlamentu ČR například v rámci boje proti korupci doporučuje GRECO dříve zveřejňovat zápisy ze zasedání parlamentních výborů a zvýšit transparentnost zasedání podvýborů. Skupina doporučuje také zavést pravidla pro jednání s lobbisty. Soudcům GRECO doporučuje zavést profesní etický kodex a pravidla pro vedlejší činnosti soudců. Česká republika má povinnost doporučení splnit do konce roku 2018.

Kromě Jana Kleijssena, ředitele pro informační společnost a boj proti kriminalitě (RE) a Marina Mrčely, prezidenta skupiny GRECO, se konference se účastní  také předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal a další. Úplný program konference a seznam účastníků naleznete na uvedeném odkazu.

9. 11. 2017                        Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D