obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti zřídí unikátní „otevřenou“ věznici: o projektu diskutovalo na dvoudenní konferenci

popis.Text

Přední odborníci z Norska, Německa, Finska a Rumunska diskutovali 6. a 7. března 2017 na konferenci ve Stráži pod Ralskem s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem a odborníky z celé řady institucí o zkušenostech s tzv. otevřenými věznicemi. Konference byla spolufinancována z Norských fondů. Účastníci se shodli na tom, že projekty, které v co nejvyšší míře pomáhají odsouzeným s přípravou na život po výkonu trestu, jednoznačně vedou ke snížení recidivy.

První „otevřenou“ věznici chce Ministerstvo spravedlnosti zprovoznit v Jiřicích na Nymbursku. V první fázi bude zařízení sloužit pro 32 odsouzených, kteří jsou krátce před ukončením výkonu trestu.

„Velkou inspirací jsou pro nás německé věznice, kde jsem viděl, jak odsouzení sami pro sebe vaří i jinak se podílejí na chodu věznice jako takové. Vězni se musí před odchodem do života po výkonu trestu naučit odpovědnosti za sebe samé – jak po stránce pracovních návyků, tak i ve finanční gramotnosti. Je v zájmu nás všech, aby člověk, který už míří na svobodu, byl na poctivý život připraven co nejlépe. To je jediná cesta, jak snížit recidivu,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Dalším příkladem z praxe jsou norské otevřené věznice, kde v otevřených věznicích vykonává trest zhruba 4000 odsouzených, kteří ale musí dodržovat přísná vnitřní pravidla věznic. „Nesmí se prát ani hádat. Provádějí se také pravidelné testy moči,“ uvedl ředitel mezinárodního odboru norské nápravné služby Kim Ekhaugen. Ve shodě s ostatními zahraničními experty doporučil využití institutu otevřených věznic jako systémové aktivity ve směru přípravy odsouzených na život na svobodě a nástroj ochrany společnosti před opakovaným pácháním trestné činnosti. Není bez zajímavosti, že míra recidivy je v Norsku aktuálně na 25 procentech. V České republice recidiva přesahuje 70 procent.

Po vyhodnocení pilotního projektu pro tři desítky odsouzených chce Ministerstvo spravedlnosti projekt rozšířit pro stovku vězňů. Na prvním místě přitom vždy zůstanou přísná pravidla a bezpečnost okolí věznice. „Jsem velmi rád, že v Jiřicích probíhají konstruktivní diskuze s místní samosprávou, která projekt podporuje,“ řekl Vladimír Zimmel, náměstek sekce trestní politiky Ministerstva spravedlnosti. První etapa tzv. otevřené věznice by měla být spuštěna v Jiřicích do konce tohoto roku.

9. 3. 2017                                                 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti