obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Robert Pelikán dva roky ve funkci ministra spravedlnosti: levnější exekuce a víc pracujících vězňů

Ministerstvo spravedlnosti má za sebou téměř dva roky práce pod vedením ministra Roberta Pelikána.

V oblasti insolvencí a exekucí ministr prosadil novelu insolvenčního zákona, která se zaměřuje na boj proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům. Podařilo se také zásadně snížit náklady na vymáhání bagatelních dluhů. Zatímco v roce 2006 celkové náklady na tisícikorunový dluh vystoupaly až ke dvaceti devíti tisícům korun, v důsledku úprav advokátního a exekučního tarifu klesly na dnešních dvanáct tisíc korun. Od dubna, kdy bude platit nová úprava exekutorského tarifu, klesnou celkové náklady exekuce na 7 700 korun, pokud dlužník uhradí svůj dluh do měsíce od výzvy exekutora.

Ministr Pelikán se zaměřil také na kontroly exekutorských úřadů. Oproti roku 2014, kdy úředníci kontrolovali úřady čtyřiadvacetkrát, jich v loňském roce bylo provedeno 52. V roce 2017 plánujeme navýšit jejich počet o další dvě desítky.

Ministerstvo dále za dva roky výrazně změnilo oblast vězeňství. Ve věznicích nyní pracuje 7 860 odsouzených, což je téměř o 30 procent víc než na začátku loňského roku. Zaměstnávání vězňů je prioritou zmíněnou v Koncepci vězeňství do roku 2025, kterou ministr spravedlnosti předložil a prosadil na jednání vlády. K modernizaci věznic patří také projekt Otevřená věznice, jehož první etapa bude spuštěna na podzim tohoto roku v jiřické věznici.

Významné změny v posledních dvou letech proběhly i v oblasti obchodního práva. Zápisy do obchodního rejstříku tak mohou od května 2015 provádět notáři. Jedná se o nejrychlejší způsob založení společnosti, který podnikatelé využívají. Od zpřístupnění aplikace se takto zapsalo téměř 40 tisíc nových společností, to je sedm z deseti nových subjektů. Zakladatelé s.r.o. díky tomu na soudních poplatcích ušetřili přes 124 milionů korun.

Ministr Robert Pelikán prosadil novelu občanského zákoníku, která odstranila nejpalčivější problémy původní podoby kodexu. Návrh umožňuje nezletilým flexibilnější možnost sjednání práce, upravuje omezení svéprávnosti tak, aby nesvéprávné osoby nemusely procházet přezkumem každých pět let, a zavádí transparentní evidenci svěřenecké fondů.

 Po téměř šedesáti letech vznikl také nový zákon o znalcích a tlumočnících, který odpovídá současným požadavkům a nárokům na znalce. Vyšší odměny, ale také přísnější vstupní zkoušky a kontrola jsou cestou ke kvalitnějším znaleckým posudkům.

V oblasti trestního práva začala v únoru tohoto roku platit novela trestního zákoníku, která výrazně pomáhá v boji s terorismem už na jeho počátku – financování a podpora terorismu jsou nově přesně definované.

Justici se v posledních dvou letech daří modernizovat – soudy a věznice nově využívají na 150 videokonferenčního zařízení a šetří tak Vězeňské službě náklady na eskorty. Ministerstvo spravedlnosti také vyvinulo nový model jmenování soudců, který pomáhá hlavně nejvytíženějším soudům. Model, kterým již bylo jmenováno 142 nových soudců, zohledňuje délky řízení i počty nedodělků na jednotlivých soudech. Plánem pro příští rok je instalace nahrávacích zařízení ve všech jednacích síních soudů.

Dalším úspěchem jsou nižší náklady resortu. Po zavedení centralizovaného nákupu energií v roce 2015 šetří resort na energiích deset milionů ročně. Správně vedeným výběrovým řízením se také podařilo na šestinu snížit cenu Registru přestupků. Další úspory přineslo výběrové řízení na datové linky, díky kterému resort ušetřil 50 milionů korun ročně.

 Priority do konce funkčního období

Z legislativních návrhů se ministr Robert Pelikán zaměří hlavně na prosazení druhé novely insolvenčního zákona a novely exekučního řádu. Oba návrhy pomohou lidem, kteří uvízli v dluhové pasti. K prioritám do konce funkčního období v oblasti vězeňství patří především zavedení elektronických náramků do praxe a další zvyšování zaměstnanosti vězňů. Vedle pracovních návyků budou odsouzení zvyšovat svoji finanční gramotnost – na jaře tohoto roku začne pilotní projekt dluhového poradenství ve věznicích.

Dva roky v číslech

V roce 2016 proběhlo 52 kontrol exekutorských úřadů (oproti 24 kontrolám v době nástupu ministra do funkce). Celkové náklady na tisícikorunový dluh klesnou s úpravou exekutorského tarifu na 7 716 korun, když dlužník uhradí dluh do měsíce nebo na 11 043 korun při splacení poté. Jde o další výrazný pokles oproti roku 2007, kdy byly náklady na tisícikorunový dluh průměrně 29 407 korun.

Změnily se také podmínky ve vězeňství. K lednu 2017 bylo zaměstnáno 7 860 odsouzených, tedy o 29 % víc než v lednu 2016 a o 44 % více než na začátku roku 2015. V letech 2015 a 2016 se podařilo uzavřít 229 nových smluv na zaměstnávání vězňů. Do probíhajícího výběrového řízení na tzv. náramky se v lednu 2017 přihlásilo 5 případných dodavatelů. 143 nově instalovaných videokonferenčních zařízení na soudech a ve věznicích pomohlo ušetřit 461 000 korun na eskortách.

Prostřednictvím notářů se do obchodního rejstříku od května 2015 zapsalo 39 030 nových firem. Jde o nejrychlejší a nejlevnější cestu k založení společnosti, kterou podnikatelé využívají – na soudních poplatcích ušetřili zakladatelé s.r.o. 124 258 200 korun. Tímto způsobem se dnes zapisuje 70 % všech vznikajících společností.

Justice je hospodárnější. 10 milionů korun ročně šetří resort díky centrálnímu nákupu energií. Registr přestupků byl spuštěn půl roku před odhadovaným termínem a za šestinu původně odhadované ceny – 8,5 milionu místo odhadovaných 50,2 milionů korun. 50 milionů korun ročně šetří od roku 2016 resort na datových linkách.

13. 2. 2017                                                  Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti