obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšlo nové číslo Zpravodaje k aktuální judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva („Soud“) dnes vydalo další číslo Zpravodaje této kanceláře.

Zpravodaj je elektronickým čtvrtletníkem a obsahuje anotace aktuálních nejvýznamnějších rozsudků a rozhodnutí Soudu, které jsou přehledně členěny podle oblastí, jichž se jednotlivé judikáty týkají.

V aktuálním čísle naleznete rozsudky zabývající se např. zajišťováním rodin s dětmi za účelem vyhoštění, mezinárodními únosy dětí, ochranou osobnosti u politiků, úspornými opatřeními v době hospodářské krize či možnostmi omezení zastoupení advokátem při úvodním výslechu podezřelého policií.

Cílem Zpravodaje je zpřístupnit tuto evropskou judikaturu, z velké části dostupnou pouze v anglickém nebo francouzském jazyce (procesních jazycích Soudu), která závazným způsobem vykládá Úmluvu, a má tudíž bezprostřední význam i pro Českou republiku.

Je jedním z nástrojů, kterým Ministerstvo spravedlnosti usiluje o zajištění lepšího provádění Úmluvy na vnitrostátní úrovni.

Archiv všech čísel Zpravodaje, jenž vychází od roku 2013, lze konzultovat zde. K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.

 

Kancelář vládního zmocněnce, 10/01/2017

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D