obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Boj proti obchodu s chudobou: Ministr Pelikán představil novely, které pomohou dlužníkům i věřitelům

Boj proti obchodu s chudobou a za férovější exekuce zůstává jednou z hlavních priorit ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Do legislativního procesu odeslalo Ministerstvo spravedlnosti návrhy, které se problematikou zadlužení zabývají hned na několika úrovních.

Novely insolvenčního zákona

Ministerstvo spravedlnosti připravilo dvě novely insolvenčního zákona, jejichž společným cílem je zrychlit a zprůhlednit insolvenční řízení.

První novela, která se v současnosti nachází před druhým čtením v Poslanecké sněmovně ČR, cílí na podvodné oddlužovací agentury, které bez praxe a potřebného vzdělání zneužívají dlužníka a jeho tíživé finanční situace. Za své často soudy odmítané návrhy na oddlužení požadují odměny v řádu desítek tisíc korun. V praxi jsme zaznamenali i případ směnky na 170 tisíc korun. Nově budou moci tyto služby poskytovat pouze Ministerstvem spravedlnosti akreditované osoby.

Druhá novela, která je nyní na začátku legislativního procesu, chce především zpřístupnit oddlužení většímu počtu poctivých dlužníků. Novela ruší podmínku vstupu do oddlužení spočívající v minimálním očekávaném uspokojení věřitelů ve výši 30 % pohledávek. Zároveň ale znamená pro dlužníky větší zodpovědnost. Těm, kteří se v posledních třech letech chovali nepoctivě nebo lehkovážně, může soud vstup do oddlužení zamítnout.

Jde o koncepční novelu, která zásadním způsobem mění fungování oddlužení. Existuje velké množství lidí, kteří díky třicetiprocentní hranici na oddlužení nedosáhnou, a to i bez své viny. Poctiví dlužníci by přitom měli mít možnost své dluhy splatit. V žádném případě se ale nejedná o dluhovou amnestii,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

 Změna exekučního řádu

Novela exekučního řádu se zaměřuje především na problém přibývajících vícečetných exekucí. Nově se všechna řízení vedené proti jedné osobě budou soustředit u jednoho soudního exekutora tak, aby se snížily náklady exekuce – například opakováním zjišťováním majetku dlužníka na úřadech, u bank a zaměstnavatelů.

Chceme zavést princip „jeden dlužník-jeden exekutor.“ To v konečném důsledku sníží celkové náklady toho systému, protože údaje o jedné osobě nebude opakovaně zjišťovat deset exekutorů, ale jeden,“ shrnul Robert Pelikán.

Cílem návrhu je také snížit počet bezvýsledných exekucí, které už jsou v běhu. Nově bude mít soudní exekutor povinnost zastavit ty exekuce, v nichž v posledních dvou letech nebyla částečně uspokojena pohledávka a ve kterých nebyl ani zjištěn žádný majetek dlužníka.

Další klíčovou změnou je zavedení povinné zálohy na exekuce, kterou bude skládat věřitel. Cílem je motivovat věřitele k tomu, aby zvažovali, zda má, vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka, vůbec smysl exekuční návrh podávat.

Tato úprava je v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení.

14. 10. 2016                           Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová