obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Česká soudkyně Ivana Hrdličková byla znovuzvolena předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon

Česká soudkyně Ivana Hrdličková byla znovuzvolena předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon na období dalších 18 měsíců, od 1. září 2016. Náměstek ministra sekce mezinárodní a ústavněprávní Petr Jäger zaslal Ivaně Hrdličkové gratulační dopis k jejímu znovuzvolení, a zároveň vyjádřil uznání a poděkování za její dlouhodobou práci na tomto mezinárodním soudu.

JUDr. Ivana Hrdličková, která dříve působila jako soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, působila od ledna 2013 spolu s dalšími čtyřmi soudci odvolacího senátu Zvláštního tribunálu pro Libanon a od 1. března 2015 zastává post předsedkyně celého Tribunálu. Při své poslední návštěvě Libanonu v dubnu 2016 se setkala i s velvyslancem České republiky, jakožto i velvyslanci jiných zemi, představiteli justice a přednesla na místních univerzitách přednášky z oblasti mezinárodního trestního práva.

Předsedkyně Tribunálu je současně předsedajícím soudcem odvolacího senátu tribunálu. Vedle široké justiční činnosti má roli administrativní a diplomatickou a zodpovídá za efektivní fungování celého Tribunálu. Dohlíží také na správu soudu a zastupuje Tribunál ve vztazích s Libanonem a veškerými dalšími státy, OSN a ostatními mezinárodními organizacemi. Předsedkyně tribunálu rovněž informuje Generálního tajemníka OSN o činnosti tribunálu či pravidelně navštěvuje Libanon k setkání s tamními představiteli.

Zvláštní tribunál pro Libanon působí od 1. března 2009 poblíž nizozemského Haagu s hlavním cílem vyšetřit bombový útok ze dne 14. 2. 2005, při kterém byl zabit dřívější předseda vlády Rafik Hariri a dalších 22 osob. V rámci tribunálu působí celkem 11 soudců včetně čtyř z Libanonu.

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách tribunálu zde

popis.Text

30. 8. 2016                               Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová