obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Další krok k efektivnějšímu soudnictví: Ministerstvo spravedlnosti ustavilo pracovní skupinu k rekodifikaci procesního práva

Dnes se poprvé sešla na ministerstvu spravedlnosti pracovní skupina, jejímž cílem je vytvoření věcného záměru civilního řádu soudního. Jejími členy jsou uznávaní odborníci na procesní právo, konkrétně JUDr. Petr Lavický, prof. JUDr. Alena Winterová, JUDr. Bohumil Dvořák, JUDr. Jiří Spáčil, JUDr. Zdeněk Pulkrábek a JUDr. Eva Dobrovolná.

 „Rekodifikaci procesního práva považuji za jeden z klíčových úkolů nutných pro zefektivnění našeho soudnictví. Hlavní zdroj inspirace jsme nalezli v rakouském kodexu, který reprezentuje osvědčenou a naší zemi blízkou právní tradici,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Hodláme také přihlížet k praktickým zkušenostem s uplatňováním této úpravy a dalším zahraničním zdrojům a výstupům z dřívějších rekodifikačních prací, dodal ministr Pelikán.

Ministerstvo spravedlnosti plánuje průběžně diskutovat o závěrech, ke kterým dojde rekodifikační skupina, a to jak s odbornou veřejností, tak i zástupci praxe s cílem dosáhnout široké shody všech zainteresovaných subjektů na podobě tohoto zásadního kodexu procesního práva.

29. 4. 2016                  Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová