obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ústavní soud rozhodl: Závaznost rozhodnutí odvolacího soudu pro soud nalézací v trestním řízení je v souladu s ústavním pořádkem

Ministerstvo spravedlnosti vítá dnešní nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/14, který zamítá návrh na zrušení ustanovení § 264 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Napadené ustanovení vyjadřuje zásadu, že v případě zrušení rozsudku je nalézací soud vázán právním názorem odvolacího soudu a je povinen řídit se jeho případnými pokyny stran doplnění dokazování.

Na základě stanoviska Ministerstva spravedlnosti vstoupila vláda svým usnesením ze dne 30. července 2014, č. 635, do řízení před Ústavním soudem jako vedlejší účastník řízení. Vláda navrhla návrh na zrušení uvedeného ustanovení zamítnout. Ve svém vyjádření vláda poukázala na skutečnost, že napadená zásada závaznosti názoru odvolacího soudu je součástí záruk realizace práva na spravedlivý proces a esenciálním prvkem dvojinstančnosti soudního řízení v trestních věcech.

Vyhlášený nález ukazuje, že trestní řád je v uvedeném rozsahu v souladu s ústavním pořádkem a není třeba jej legislativní procesem měnit. Napadené ustanovení je součástí trestního řádu již od jeho přijetí v roce 1961 a představuje mimo jiné důležitý nástroj pro zachování jednotnosti judikatury trestních soudů.

9. 2. 2016                              Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová