obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Náměstek Vladimír Zimmel se seznámil s konceptem pracovní integrace bývalých vězňů v Úvalech

Náměstek pro trestní politiku ministra Vladimír Zimmel v úterý navštívil středočeské Úvaly, kde se seznámil s tamními zkušenostmi se zaměstnáváním a reintegrací osob s trestní minulostí. Město Úvaly a sociální firma Rubikon Centrum Servis v současnosti pilotně testují švýcarský model programů pracovní integrace. Cílem projektu je zaměstnávání lidí se záznamem v Rejstříku trestů a jejich integrace zpět do společnosti.

popis.Text

Zleva: zaměstnanec sociální firmy Rubikon Centrum Servis, ředitel odboru trestní politiky, vězeňství, probace a mediace Michal Špejra, náměstek pro trestní politiku Vladimír Zimmel a starosta města Úval Petr Borecký

Dlouhodobá nezaměstnanost a kriminalita jsou úzce provázané pojmy. Jedním z klíčových bodů strategie Ministerstva spravedlnost je proto téma zaměstnávání vězňů a propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedl náměstek Zimmel, který úvalský projekt s názvem Čistíme Úvaly a pomáháme překročit minulost označil za dobrou praxi a zajímavou inspiraci pro další obce.

Podle Dagmar Doubravové z Rubikon Centrum Servisu jsou právě osoby se záznamem v rejstříku kvůli požadavku trestní bezúhonnosti ze strany většiny zaměstnavatelů velmi ohroženy sociálním vyloučením a opětovným pácháním trestné činnosti.

Oceňuji především odvahu starosty Úval Petra Boreckého, že se rozhodl dát lidem s trestní minulostí druhou šanci. Vlastně tady došlo ke spojení dvou věcí – ke spojení odvážného starosty, který byl ochoten to zkusit, a profesionální organizace, která se už přes 20 let věnuje integraci lidí s trestní minulostí do společnosti,“ dodal Vladimír Zimmel.

Projekt Úval a Rubikonu je inspirován zkušeností švýcarských měst, například Winterthuru, s různými typy programů, které vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby s trestní minulostí. Programy, jejichž cílem je návrat těchto osob na otevřený trh práce, bývají provázány s aktivitami sloužícími na podporu sociální integrace včetně dluhového poradenství, pomoci s bydlením a podobně. V obci lidé s trestní minulostí zajišťují například údržbu zeleně a úklid veřejných prostor.

Práce je zde vnímána jako klíčový prvek celého procesu sociálního začleňování,“ uvedla jednatelka Rubikon Centrum Servisu Lenka Ouředníčková. „Kromě toho, že teď máme čisté Úvaly, na což by za normálních okolností nebyly finanční prostředky ani dostatek lidí, pomohli jsme také osobám, které by jinak práci nikde nedostaly,“ doplnil k efektivitě projektu starosta Borecký.

 

26. srpna 2015              Tiskové oddělení a sekce vězeňské a trestní politiky MSp

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová