obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministr Pelikán na konferenci Soudcovské unie: Právo nemůže být soudcem jen vykonáváno, ale také žito. I v tom je autorita soudce

Konferenci o etice jednání soudců zahájil v Praze ministr spravedlnosti Robert Pelikán společně s velvyslancem USA Andrew Schapirem. Ministr i velvyslanec ve svých úvodních vystoupeních zdůraznili, že věrohodnost a morální autorita soudců záleží nejenom na kvalitním výkonu soudcovské funkce, ale také na morálním aspektu chování soudců ve všech oblastech jejich života.

 

„Zákonnost a mravnost jsou dvě věci a veřejnost od výkonu práva očekává více než jen dodržování zákonů. Lidé, kteří stanou před soudcem, mají právo na to, aby nebyl ani nejmenší stín pochybností o nestrannosti rozhodování soudce“, řekl na úvod ministr Pelikán. „Neznamená to, že se má soudce například vyhýbat setkáním s lidmi mimo výkon své profese, ale vždy to musí být setkání otevřená s důrazem na zjevnost nestrannosti. Soudce musí sám sobě klást omezení,“ dodal Robert Pelikán.

 

popis.Text

 

Velvyslanec Andrew Schapiro připomněl dlouholetou spolupráci mezi velvyslanectvím USA a českou justicí v oblasti posilování nezávislosti soudců a vytváření etických standardů. Podle amerického velvyslance se jedná o zásadní téma, protože soudci musí ctít i morálku a etiku. „V mé zemi je justice postavena na přísných etických základech. Soudce může vykonávat i jiné aktivity, ale vždy se musí jednat o činnosti, které nesnižují jeho důvěryhodnost a nestrannost v soudním rozhodování. Není snadné takové jednání v běžném občanském životě dodržovat, proto jsem velice rád, že o tématu, kterému je v mé zemi přikládán velký význam, otevřeně hovoříte,“ uvedl Andrew Schapiro.

 

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán již po svém nástupu do funkce zdůraznil, že soudcovské nezávislosti, morální integritě a nevhodnosti určitých aktivit pro soudcovský stav přikládá velký význam. Soudci by například neměli být tvůrci zákonů, ale měli by je aplikovat v soudní praxi s tím, že mohou případné nedostatky v psaném zákoně korigovat svým rozhodnutím směřujícím k výkonu obecné spravedlnosti. „Ministerstvo spravedlnosti má snahu omezovat účast soudců na legislativní činnosti a apeluji na soudce, aby toto naše směřování akceptovali,“ zakončil svůj příspěvek ministr spravedlnosti.

 

Konference se konala v Americkém centru v Praze. Velvyslanectví Spojených států amerických dlouhodobě podporuje snahu o zvyšování úrovně morální integrity soudcovského stavu v ČR. Jednání vedla prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, zúčastnili se ho soudci ze všech stupňů soudů, státní zástupci, advokáti a další hosté.                 

 

 

28. 4. 2015                                                     Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová