obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje čtyřjazyčný překlad hlavních zákonů tvořících nové soukromé právo

Ministerstvo spravedlnosti dnes publikovalo na webových stránkách věnovaných novému soukromému právu překlady nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém do anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Tyto mimořádně důležité právní předpisy nechalo ministerstvo přeložit v rámci projektu Nové soukromé právo.

Projekt financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003) ministerstvo realizovalo v letech 2012 – 2014.

Cílem projektu bylo poskytnout zaměstnancům veřejné správy a následně i veřejnosti informace o nové legislativě v oblasti soukromého práva a zajistit tak její hladkou implementaci.

Kromě překladů bylo součástí projektu například zřízení expertní Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), která vydala více než tři desítky výkladových stanovisek.

Ministerstvo nechalo také vytvořit osm tematických brožur a výše zmíněné webové stránky zabývající se novým soukromým právem.

Na projekt Nové soukromé právo navázal od června loňského roku projekt Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, který je rovněž z velké části financován z prostředků Evropské unie.    

   

18. 3. 2015                                                      Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR