obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Probační domy přispějí ke snížení recidivy

 

Náměstek Ministerstva spravedlnosti Vladimír Zimmel navštívil neziskovou organizaci Nová Šance v Ostravě – Kolbově, jejímž posláním je poskytování pomoci osobám  po  propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Cílem společného setkání bylo seznámení se s činností v oblasti resocializační péče osob propuštěných na svobodu a získání nových poznatků pro přípravu konceptu probačních domů.

 

 popis.Text

                     

 „Možnost seznámit se s praktickou činností azylového domu Nová šance v oblasti postvězeňské péče bylo velmi přínosné a inspirativní pro konkrétní přípravu projektu probačních domů.  S některými klienty jsem měl možnost hovořit o jejich prvních dnech po propuštění z výkonu trestu, o zkušenostech, které je provází při začleňování do společnosti.“ uvedl náměstek úseku trestní politiky Vladimír Zimmel. 

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR společně s Probační a mediační službou připravuje v letošním roce novou strategii, která se zaměří na snižování nárůstu recidivy odsouzených. Jedním z projektů, který by měl pomoci řešit tuto situaci je koncept takzvaných probačních domů. Probační domy by měly být určené klientům po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Klienti probačních domů by mohli získat a osvojit si pracovní návyky nebo stabilní zaměstnání, doplnit si vzdělání nebo možnost rekvalifikace.

 
Probační domy budou pomáhat nejen osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, ale i plnit ochrannou funkci společnosti před recidivou a bezdomovectvím.

 

 

 

 

Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová