obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti dehonestujícím výrokům na adresu odborníků připravujících návrh novely občanského zákoníku

V dnešním článku Hospodářských novin vydaném pod titulkem Profesoři proti ministerstvu: Neměňte občanský zákoník (s. 4) se objevil citát prof. Ivo Telece z Masarykovy Univerzity v Brně, podle něhož „není normální, že pár lidí, kterým jde jen o jejich ego, ten zákoník otáčí někam úplně jinam“. Z textu, který citaci předchází, je zjevné, že je takto negativně nálepkován zejména první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán a soudkyně Evropského soudu Irena Pelikánová. Ministerstvo spravedlnosti takovýto dehonestující styl komunikace odmítá. Jedná se o ničím nepodložená tvrzení, jež mají zjevně vyvolat u laické veřejnosti pocit, že se při přípravě návrhu novelizace občanského zákoníku děje cosi nekalého.

 

Jak známo, Ministerstvo spravedlnosti momentálně dokončuje návrh novely občanského zákoníku, který má napravit nejproblematičtější pasáže nového kodexu, které působí či do budoucna mohou působit potíže lidem, justici i dalším subjektům. První část změn již ministerstvo předalo k externí oponentuře hlavnímu tvůrci stávající právní úpravy prof. Karlu Eliášovi a ministryně spravedlnosti zaslala pracovní materiál rovněž zástupcům vládnoucí koalice.

 

Jakmile bude celý návrh novely občanského zákoníku vydiskutován v rámci ministerstva, pošle jej úřad do klasického mezirezortního připomínkového řízení, kde se k němu bude moci vyjádřit celá řada subjektů a dalších renomovaných odborníků.

 

Vytvářet proto veřejně dojem, že se nyní na začátku legislativního procesu snaží někdo kvůli svému egu otáčet zákoník „někam úplně jinam“, je naprosto nemístné a ve vztahu ke všem zainteresovaným osobám, které mají pouze zájem na zkvalitnění právní úpravy, i hluboce urážející.

 

„Mrzí mne, že se věc takovýmto způsobem posouvá do osobní roviny. Všichni, kdo na novele spolupracují, doufali, že proběhne seriózní a věcná debata a slušná výměna argumentů, ale místo toho jsme svědky osobních útoků a emotivní kritiky postrádající racionální základ,“ uvedl k obsahu dnešního článku Hospodářských novin první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. 

 

 

29. 8. 2014                                           Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR