obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti uveřejňuje pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku

V reakci na mimořádný zájem odborné veřejnosti se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo uveřejnit pracovní verzi připravovaného návrhu změn občanského zákoníku. Konkrétně nyní první část, kterou již ministerstvo prokonzultovalo s expertní komisí a v pondělí zaslalo k oponentuře prof. Karlu Eliášovi.

 

První část pracovního textu, jenž je ke stažení zde, obsahuje platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn včetně zdůvodnění. Pokrývá paragrafy 1 – 449 a nejproblematičtější pasáže dědického a rodinného práva. Zároveň nově upravuje spotřebitelské právo.

 

Konsolidovanou a oficiální verzi návrhu novely občanského zákoníku představí ministerstvo až po vypořádání připomínek vzešlých z oponentury.

 

Ministerstvo zároveň zahajuje otevřenou diskusi odborné veřejnosti k návrhu novelizace na stránkách neziskového projektu obczan.cz.

 

 

20. 8. 2014                                                  Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D